Record Details
 
  « New Search    
   
 
Bibliographic Data
001
  
nlp00241678
005
  
20091229084244.0
008
  
050421s1981 ph |||| ||||c|tag
035
##
$a(elib)nlp00241678
040
##
$aNLP
082
##
$a Thesis 362.5 Sa49k 1981
099
##
$c200870$d200870
100
1#
$aSamson, Laura L.
245
10
$aKahirapan at idelohiya sa panitikang popular :$bisang pagsusuri sa panlipunang implikasyon ng mga larawan at pilosopiya ng kahirapan sa maiikling kuwento ng Liwayway /$cby Laurel L. Samson.
260
##
$c1981.
300
##
$avii, 192 leaves ;$c28 cm.
502
##
$aThesis(M.A.)- University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 1981.
504
##
$aBibliography: leaves 172-197.
541
##
$e10605ftd
650
#0
$aPoverty.
650
#0
$aPoverty in literature.
650
#0
$aPopular literature$zPhilippines$xHistory and criticism.
842
##
$aThesis
852
##
$aNLP$bFilipiniana$cGeneral Book$jTheses$eT.M. Kalaw St. Ermita Manila$kThesis$h362.5$iSa49k$m1981$nph$p10605ftd$zNLP$x233917
940
##
$aNLP
 
     
 
Physical Location
National Library of the Philippines
National Library of the Philippines362.5 / Sa49k
 
     
 
Digital Copy
Not Available
 
     
 
         
         
Online Catalog
Basic Search
Advanced Search
Browse Subjects
Book Cart
 
         

Text Size:
S  -  M  -  L
Copyright © 2004-2024. Philippine eLib Project
Host: U.P. Diliman University Library