Search Results
 
  Search result  Your search for [author]Ignacio, Cleto R. returned 49 records.  
 
Sort by:  
 
     
  Book Kawiliwiling dalawang pu at dalawang kuento : nang magcapatid na si Leandro at si Orencio at ng naguucol na amang si Rubin ng canicaniyang mga carapatan na.

by Ignacio, Cleto R.; Manila: Imprenta Libreria Y Papeleria de P. Sayo Vda. de Soriano, 1919.

Subject: Pilipino poetry.

 
     
Relevance: 21.58%
 
     
  Book Isang Dios at tatlo sa pagka-persona : hinango sa Sagrada Biblia, mula sa Genesis hanggang Evangelio ; hinusay sa pamamagitan ng walongpung argumento ng isang mawilihing si C.R.I.

by Ignacio, Cleto R.; Maynila: Limbagan at Aklatan ni P. Sayo Balo ni Soriano.

Subject: Philippine poetry (Tagalog); Tagalog poetry; Bible in literature.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Book Katotohanang buhay ng Principe Paris na anak ng haring Priamo at ng Reyna Esilva hinango sa tunay na historia.

by Ignacio, Cleto R.; Maynila: P. Sayo balo ni Soriano.

Subject: Tagalog poetry.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Book Manga kahanga-hangang ualong pu at ualong himala ni S. Vicente Ferrer.

by Ignacio, Cleto R.; Manila: Imprenta at Librerias ni J. Martinez.

Subject: Pilipino poetry; Vicente Ferer, Saint.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Visual Material Katotohanang buhay ng Principe Paris na anak ng Haring Priamo at ng Reyna Silva [microform].

Quezon City: University of the Philippines Library, 1974.

Subject: Awit and corridos.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Book Panayam ng tatlong binata.

by Ignacio, Cleto R.; Maynila: P. Sayo balo ni Soriano, 1921.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Book Kaaya-ayang buhay ng tanging mag-asawang si Haring Cuervo at Reyna Elvira.

by Ignacio, Cleto R.; Maynila: P. Sayo, 1926.

Subject: Tagalog poetry.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Visual Material Ang katutohanang buhay nang Infanta Judit [microform].

Quezon City: University of the Philippines Library, 1977.

Subject: Reproduction of : Maynila : Bahay Palimbagan ni P. Sayo Balo ni Soriano, 19- 64 p; Awit and corridos. Judit. Tagalog.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Visual Material Casaysayan ng catotohanang buhay ng Haring Clodoveo at reyna Clotilde sa reyno nang Francia [microform].

Quezon City: University of the Philippines Library, 1974.

Subject: Awit and corridos.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
  Book Catacatacang buhay ni San Isidrong magsasaca na taga Villa ng Madrid.

by Ignacio, Cleto R.; Manila: J. Martinez, 1923.

Subject: Isidorus -- Saint, Bp. of Seville -- d. 636 -- Poetry; Tagalog poetry.

 
     
Relevance: 16.83%
 
     
« Previous  1  2  3  4  5  Next »
         
         
Online Catalog
Basic Search
Advanced Search
Browse Subjects
Book Cart
 
         

Text Size:
S  -  M  -  L
Copyright © 2004-2021. Philippine eLib Project
Host: U.P. Diliman University Library