Search Results
 
  Search result  Your search for [subject]Death -- Meditations returned 8 records.  
 
Sort by:  
 
     
  Book Manga meditacion cun manga pagpalandung sa camatayon.

Tambobong: Pequena Imprenta del Asilo de Huerfanos de Ntra. Sra. de Consolacion, 1893.

Subject: Death -- Meditations; Prayers -- Death.

 
     
Relevance: 15.87%
 
     
  Book Capamiaddian qng camatayan o capigaganacan diquil caring apat a cauacasan ning tau.

by Liguori, Alfonso Maria de, Saint, 1696-1787.; Manila: Catholic Trade School, 1938.

Subject: Death -- Meditations.

 
     
Relevance: 15.05%
 
     
  Book Capamiaddian qng camatayan o capigaganacan diquil caring a cauacasan ning tau.

by Liguori, Alfonso maria de, Saint, 1696-1787.; [S.l.: s.n.].

Subject: Death -- Meditations.

 
     
Relevance: 15.05%
 
     
  Book Paghahanda sa camatayan; manga pagninilay caya tungcol sa mga catutuhanan ualang hangan, na totoong paquiquinabangan dilidilihin nang mga Cristianos.

by Ligouri, Alfonso Maria de, Saint.; Malabon: Peq. tipolitogr.del asilo de huerfanos de Ntra. Sra. de Consolacion, 1896.

Subject: Death -- Meditations.

 
     
Relevance: 15.05%
 
     
  Visual Material Capamiaddian qng camatayan o capigaganacan diquil caring apat a cauacasan ning tau [microform].

by Liguori, Alfonso Maria de, Saint, 1696-1787.; Quezon City: Photoduplication Survice. University of the Philippines Library, 1977.

Subject: Death -- Meditations.

 
     
Relevance: 15.05%
 
     
  Visual Material Panagpadaan ti ipapatay, oenno panpanunut a pangguep cadaguiti pudno nga agnanayon : a inadao ni San Alfonso Maria de Ligorio, quet inyolog iti saot iloco daguiti papadi a recoletos, a ni apo fr. Francisco Moreno. _ Title :Translation of Apparecchio alla morte.

by Liguori, Alfonso Maria de', Saint, 1696-1787.; Quezon City: Photoduplication Service. University of the Philippines, 1976.

Subject: Iloko language -- Texts; Death -- Meditations; Christian life -- Catholic authors.

 
     
Relevance: 13.95%
 
     
  Book Casaysayan nang pagdalao sa mga may saquit at pagtulong sa mabuting pagcamatay : na hinango sa Centellas de bien morir at sa iba pang libro at casulatan ang mga ilang aral at panalangin na dapat basahin sa manga maysaquit.

Maynila: Limbagan ni J. Martinez, 1919.

Subject: Death -- Meditations; Sick -- Prayer-books and devotions -- Pilipino; Church work with the sick.

 
     
Relevance: 12.79%
 
     
  Book Bibleoteca filipina.Subject: Jesus Christ -- Examples; Mary, Virgin -- Prayer-books and devotions -- Cebu; Mary, Virgin -- Apparitions and miracles; Joseph, Saint; Balmes, Jaime; Catholic Church -- Sermons; Catholic church in the Philippines -- Collected works; Catholic Church -- Directories; Catholic Church -- Catechisms and creeds -- Ibanag; Catholic Church -- Catechisms and creeds -- Cebu; Catholic Church -- Catechisms and creeds -- Iloko; Christian life; Catholic Church -- Periodicals; Catholic Church -- History; Pampanga language -- Conversation and phrase books -- Spanish; Spanish language -- Conversation and phrase books -- Pampanga; Death -- Meditations; Rosary -- History; Confession; Fasting.

 
     
Relevance: 7.56%
 
     
 
         
         
Online Catalog
Basic Search
Advanced Search
Browse Subjects
Book Cart
 
         

Text Size:
S  -  M  -  L
Copyright © 2004-2022. Philippine eLib Project
Host: U.P. Diliman University Library