Search Results
 
  Search result  Your search for [subject]Revolutionary literature, Philippine returned 34 records.  
 
Sort by:  
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery, Luis Camara; Manila Philippines: De la Salle Press Inc, 2003.

Subject: Communications; Revolutionary poetry, Philippine -- History and criticism. -- Revolutionary poems, ballads and songs, Philippine -- History and criticism. -- Philippines -- In literature -- History in literature -- Revolutionary literature, Philippine -- History and criticism.

 
     
Relevance: 18.59%
 
     
  Book A Historical analysis of the Philippine revolution : a critical approach to history as simplicity.

by Martinez, Manuel F. .; Makati City: International Academy of Management & Economics, 2002.

Subject: Philippine -- History -- Revolution -- 1896-1898; Revolutionary literature, Philippine (English); Historical criticism (Literature) -- Philippines.

 
     
Relevance: 17.12%
 
     
  Book Rebolusyonaryong panunuring masa sa sining at panitikan : mga dokumento ng 1971 ng Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA) at Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto (NPAA).

Maynila: Kalikasan Press, 1992.

Subject: Social problems in literature; Literature and state; Revolutionary literature, Philippine.

 
     
Relevance: 16.68%
 
     
  Book Panitikan ng rebolusyon (1896) : isang paglingon at katipunan ng mga akda nina Bonifacio at Jacinto.

by Almario, Virgilio S.; Maynila: Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, 1993.

Subject: Philippine literature -- History and criticism; Revolutionary literature, Philippine.

 
     
Relevance: 16.51%
 
     
  Book Panitikan ng rebolusyon (G1896) : isang paglingon at katipunan ng mga akda nina Bonifacio at Jacinto.

by Almario, Virgilio S., 1944-; Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 1997.

Subject: Philippine literature -- History and criticism; Revolutionary literature, Philippine.

 
     
Relevance: 16.51%
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery, Luis Camara.; Manila: DLSU Press, 2003.

Subject: Revolutionary poetry, Philippine -- History and criticism; Revolutionary literature, Philippine -- History and criticism; History in literature.

 
     
Relevance: 16.13%
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery, Luis Camara.; Manila: De La Salle University Press, 2003.

Subject: Revolutionary poetry, Philippine -- History and criticism; Revolutionary literature, Philippine -- History and criticism; History in literature.

 
     
Relevance: 16.13%
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery,Luis Camara.; Manila: DLSU Press, 2003.

Subject: Revolutionary literature,Philippine -- History and criticism; Revolutionary poetry,Philippine -- History and criticism; History in literature.

 
     
Relevance: 16.13%
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery, Luis Camara; Manila: DLSU Press, 2003.

Subject: History in literature; Revolutionary literature, Philippine - History and criticism; Revolutionary poetry, Philippine - History and criticism.

 
     
Relevance: 16.13%
 
     
  Book Awit kay inang bayan : ang larawan ng Pilipinas ayon sa mga tula't kundiman na kinatha noong panahon ng himagsikan.

by Dery. Luis Camara.; Manila: De la Salle University Press, 2003.

Subject: History in literature; Revolutionary literature, Philippine -- History and criticism; Revolutionary poetry, Philippines -- History and criticism.

 
     
Relevance: 15.87%
 
     
« Previous  1  2  3  4  Next »
         
         
Online Catalog
Basic Search
Advanced Search
Browse Subjects
Book Cart
 
         

Text Size:
S  -  M  -  L
Copyright © 2004-2024. Philippine eLib Project
Host: U.P. Diliman University Library